Boy oh Boy card, made from scraps.

 


Now that I did such a good job using scraps, I decided to make another card with paper scraps, left over from making a baby mini album. This card is for the proud grandpa and grandma of baby Livan. The card turned out cool and a bit cute, perfect for such a little guy.

 

Nu ik toch zo goed bezig was met het gebruik van restjes scrappapier, besloot ik nog een kaartje te maken met restjes papier,  overgebleven van het maken van een minialbum. Dit kaartje is voor de trotse opa en oma van baby Livan. De kaart is cool en cute geworden, perfect voor zo'n klein manneke.
What did I use:  / Wat heb ik gebruikt:

IMAGINISCE Boy oh Boy design paper

Tim Holtz Sizzix ALPHANUMERIC CLASSIC UPPER Thinlits Dies 664223

Bow Tie Cutting dies

Neenah Classic Crest Ultra Thick 110 LB SMOOTH SOLAR WHITE Paper


Paper Hug and cute doggies card.

I made this card for a friend who just had surgery. She loves dogs and has a nice dog of her own. I think the adorable dogs on this card will bring a smile.

Voor een pas geopereerde vriendin maakte ik deze kaart. Ze is dol op honden en heeft zelf een leuke hond. Ik denk dat de schattige honden op deze kaart voor een glimlach zullen zorgen.What do you need?

 Neenah cardstock, scraps of colored cardstock, MFT Lucky Dogs stamp, Copic markers and Simon Says Stamp Paper Hugs Die.

Wat heb je nodig?

Neenah cardstock, restjes gekleurd cardstock, MFT Lucky Dogs stamp, Copic markers and Simon Says Stamp Paper Hugs Die.
It's a Girl card, made from scraps.


For Mila's birth, I created this card. I made it with scraps of paper left over from making a mini album. It's such a cute paper, it's a shame not to do anything with the leftovers. For the name, before I started die-cutting the letters, I first glued fun foam behind the paper, which made the letter slightly higher. I did the same with the hearts. 

Finally I added a bow, cute right?!

Voor de geboorte van Mila, heb ik deze kaart gecreëerd. Ik heb hem gemaakt met restjes papier, dat ik heb over gehouden van het maken van een minialbum. Het is zulk schattig papier, jammer om niets met de restjes te doen. Voor de naam heb ik voordat ik de letters ging die-cutten eerst fun foam achter het papier geplakt, daardoor zijn de letter iets hoger geworden. Datzelfde heb ik met de hartjes gedaan. 

Tot slot nog deed ik er nog een strikje om, cute toch?!
What do you need? / Wat heb je nodig?

 

Cover bullet journal in Deft Blue. Hoes bullet journal in Defts Blauw.

The content of your bullet journal is personal and unique.

How nice is it to make the outside personal too!

Inspired by the beautiful modern delft blue of e.g. the company Heinen, but also because of the vintage delft blue that I own, I made this cover for Loving Paper in delft blue with ribbon and beads.


What do you need:


Flower drawing · Bullet journal or blank booklet A6 notebook · Waterproof paper · Design paper · Cardstock plain · Waterproof fineliner: blue · Water-soluble markers: light blue, medium blue, dark blue (or watercolor paint) · Brush  · Ribbon Beads: Delft Blue · Sticky tape · self-adhesive Velcro.


 How to make the cover:


Copy or print the flowers on waterproof paper. Trace the lines with a blue fineliner. Do not press too hard on the tip, the ink may bleed. Scribble with the marker on a piece of plastic and mix the ink with a little water and color the flowers with a brush. Start with light blue, then medium blue and finally dark blue. Leave some white parts here and there. Write 'my journal' around the drawing. Measure the journal. Make the cover 0.5 cm wider than the journal all around and allow 4 cm extra for the cover at the top, bottom and sides. Cut the cover vertically at the height of the back (the piece between the front and back) at the top and bottom by 4 cm. Fold this section in and secure with sticky tape. Thread the beads onto the ribbon and make knots under and between the beads. Stick the ribbon to the inside of the spine and stick another piece of paper over it for strength. Score and fold over the 4 cm at the top, bottom and sides. Fold the cover around the journal. Stick a piece of paper that is slightly smaller all around on the inside of the cover. Stick strips of cardstock measuring 1.5 x 10 cm at the top and bottom of the spine for reinforcement. Glue the Delft Blue image to the journal.


And so the notebooks:


Remove the outer cover from the notebook. Trace it onto design paper and cut it out. Thread the beads onto the ribbons and attach to the back of the cover. Draw and paint the flowers as described in the bullet journal. Glue the design paper cover to the inner cover of the booklet. Stick a strip of cardstock in the middle between the 2 layers at the front and back. Fold over and stick self-adhesive Velcro as a closure. Stick the Delft Blue image on the book and reinforce the spine at the top and bottom with a strip of cardstock.


De inhoud van jouw  bullet journal is persoonlijk en uniek.

Hoe leuk is het dan om de buitenkant ook persoonlijk te maken!

Geïnspireerd door het mooie moderne delfts blauw van b.v. de firma Heinen, maar ook door het vintage delft blauw dat ik zelf bezit, maakte ik voor Loving Paper deze hoes in delfts blauw met lint en kralen.


Wat heb je nodig:


Werktekening bloemen · Bullet journal of blanco boekje · A6 notitieboekje · Watervast papier · Designpapier · Cardstock: effen · Watervaste fineliner: blauw · Wateroplosbare stiften: lichtblauw, middenblauw, donkerblauw (of aquarelverf) · Penseel · Lint · Kralen: Delfts Blauw · Sticky tape · zelfklevend klittenband.


Zo maak je de hoes:


Kopieer of print de bloemen op watervast papier. Trek de lijnen over met een blauwe fineliner. Druk niet te hard op de punt, dan kan de inkt uitlopen.  Krabbel met de stift op een stukje plastic en meng de inkt met een beetje water en kleur de bloemen in met een penseel. Begin met lichtblauw, dan middenblauw en tot slot donkerblauw. Laat hier en daar wat delen wit vrij. Schrijf `my journal' rondom de tekening. Meet het journal op. Maak de hoes rondom 0,5 cm ruimer dan het journal en reken 4 cm extra voor de omslag aan de boven-, onder-, en zijkanten. Knip de hoes ter hoogte van de rug (het stuk tussen de voor- en achterkant) aan de boven- en onderkant verticaal 4 cm in. Vouw dit gedeelte naar binnen en maak vast met sticky tape. Rijg de kralen aan het lint en maak knopen onder en tussen de kralen. Plak het lint aan de binnenkant van de rug en plak er nog een stukje papier overheen voor de stevigheid. Ril en vouw de 4 cm aan de boven-, onder- en zijkanten om. Vouw de hoes om het journal. Plak een stuk papier dat rondom iets kleiner is aan de binnenkant van de omslag. Plak aan de boven- en onderkant van de rug stroken cardstock van 1,5 x 10 cm ter versteviging. Lijm de Delfts Blauwe afbeelding op het journal.


 En zo de notitieboekjes:


Verwijder de buitenste kaft van het notitieboek. Trek deze over op designpapier en knip uit. Rijg de kralen aan de linten en bevestig deze aan de achterkant van de kaft. Teken en schilder de bloemen zoals beschreven bij het bullet journal. Lijm de kaft van designpapier op de binnenste kaft van het boekje. Plak tussen de 2 lagen aan de voor- en achterkant in het midden een strook cardstock. Vouw om en plak hier zelfklevend klittenband op als sluiting. Plak de Delfts Blauwe afbeelding op het boek en verstevig de rug aan de boven en onderkant met een strook cardstock.
This photo of a cherry blossom branch (Sakura) was the inspiration for my drawing:


Deze foto van kersenbloesem (Sakura) was de inspiratie voor mijn tekening:

My vintage vase and candlestick.


Mijn vintage vaas en kandelaar.
  Watercolor flower card, but slightly different. Aquarel net even anders bloemenkaart.

 Remember this day layout with Hip Kit Club.


 

After a morning of online education, just enjoy climbing and scrambling in the forest. I immediately fell in love with the blue designer paper with the pink polka dots. The pink and blue combined well with gold.

Na een ochtend van online onderwijs even heerlijk klimmen en klauteren in het bos. Ik was direct verliefd op het blauwe designerpapier met de roze polka dots. Het roze en blauw combineerde prima met goud.
Penny Black Winter song card.


I started stamping the image. Then I covered the snowy hills at the bottom with a few post-it notes. I colored the sky with Distress Oxide ink. After coloring I splashed with water and white gouache. I applied the snow on the branches and on the fences with white gouache. With Distress Oxide I have made some shade on the snow hills and under the trees. It snowed for a few hours recently. Unfortunately the snow melted quickly, but we took a walk early in the morning and enjoyed the beautiful surroundings and the pristine snow.

Ik ben begonnen met het stempelen van de afbeelding. Daarna heb ik de besneeuwde heuvels onderaan afgedekt met een paar post-it notes. De lucht heb ik ingekleurd met Distress Oxide inkt. Na het inkleuren heb ik gespetterd met water en met witte gouache. De sneeuw op de takken en op de hekjes heb ik aangebracht met witte gouache. Met Distress Oxide heb ik op de sneeuwheuvels en onder de bomen heb ik nog wat schaduw gemaakt.Onlangs viel er een dun laagje sneeuw en bleef maar enkele uren liggen. We hebben vroeg in de morgen een wandeling gemaakt en genoten van de prachtige omgeving en de nog ongerepte sneeuw.


 

Shopping Together 8 x 8 inch layout.

About a month ago I went with my daughter to a scrapbook store and we spoiled ourselves with delicious new scrapbook items. For this 8 x 8 inch layout I used the Merry Everything collection from Hip Kit Club. ~ Ongeveer een maand geleden ging ik samen met mijn dochter naar een scrapbookwinkel en hebben we onszelf verwend met heerlijke nieuwe scrapbook spulletjes. Voor deze 8 x 8 inch layout heb ik gebruik gemaakt van de Merry Everything collectie van Hip Kit Club.